Informacje ogólnie o świetlicy

Opublikowano

Świetlica szkolna przy Szkole Podstawowej nr 61 im. Janusza Korczaka otwarta jest dla uczniów codziennie w godz. 6.30–17.30. Opieką w świetlicy objęci są wychowankowie klas I–VIII których rodzice pracują. Kwalifikacja uczniów do świetlicy odbywa się na podstawie kart zgłoszeń, które wypełniają rodzice.


Dzieci mają tu czas na swobodną zabawę, ale też możliwość odrobienia zadań domowych pod kierunkiem nauczyciela. Uczestniczą również w zajęciach zgodnie z planem pracy świetlicy. Jeśli tylko dopisuje nam pogoda staramy się jak najwięcej czasu spędzać na powietrzu, aby dzieci mogły zaczerpnąć trochę ruchu.

 

 

Zachęcam również do zapoznania się ze zaktualizowanym artykułem dotyczącym zajęć odbywających się w naszej świetlicy

Artykuł znajduje się TUTAJ

 

Zapraszam do obejrzenia krótkiego filmu o naszej świetlicy:

 

 

 

Wszystkie ważne dokumenty, takie jak: upoważnienia, zgłoszenia, zmiany decyzji itp. znajdziecie Państwo TUTAJ

 

Nasze cele:

 • organizowanie opieki, pomocy w nauce, tworzenie warunków do nauki własnej, przyzwyczajanie do samodzielnej pracy
 • organizowanie gier i zabaw ruchowych, mających na celu prawidłowy rozwój fizyczny
 • odkrywanie i rozwijanie zainteresowań
 • stworzenie warunków do uczestnictwa w kulturze, organizowanie kulturalnych rozrywek, kształcenie nawyków kulturalnego życia codziennego
 • upowszechnianie zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieny i czystości oraz dbałości o zachowanie zdrowia
 • rozwijanie samodzielności i samorządności
 • współdziałanie z nauczycielami, rodzicami.

Specyfika pracy:

 • Zajęcia świetlicowe prowadzone są według tematów zaplanowanych na poszczególne tygodnie, które nawiązują do najbliższego środowiska dzieci (rodziny, szkoły, kolegów, przybliżają nasze miasto i kraj).
 •  Zgodnie z porami roku rozmawiamy z dziećmi o zmianach w przyrodzie, uczymy się piosenek, organizujemy zajęcia tematyczne oraz przystrajamy nasze sale.
 •  Odpowiednio dobrane gry i zabawy grupowe wzbogacają doświadczenie dzieci, wzmacniają ich samoocenę, uczą jak radzić sobie z trudnymi emocjami, kształtują umiejętność współpracy w grupie.
 •  Wspólnie z kolegami i koleżankami gramy w gry planszowe, rysujemy, malujemy, lepimy, śpiewamy i bawimy się.
 • Są też chwile, kiedy potrzebujemy ciszy i spokoju – czytamy wtedy wspólnie wybraną książkę, uczestniczymy w zajęciach relaksujących, odrabiamy lekcje.