Zajęcia z gier zespołowych dziewcząt klas 4-6

Zajęcia odbywają się we wtorki w godz. 16.30-18.00 /prowadząca - Żaneta Ostojak/
Obejmują ćwiczenia z zakresu piłki koszykowej oraz piłki ręcznej. Treści ukierunkowane są na naukę i doskonalenie techniki oraz taktyki gry. Ponadto zajęcia te służą rozwijaniu zainteresowań wśród dziewcząt, a dla wielu są także dobrą lekcją budowania poczucia własnej wartości.
W ramach zajęć odbywa się selekcja zawodniczek do drużyn biorących udział w zawodach międzyszkolnych.