"Łamigłówki mądrej główki"

Podczas zajęć dzieci uczą się logicznego myślenia oraz kreatywności poprzez rozwiązywanie różnorodnych łamigłówek, rebusów, krzyżówek...Rozbudzają swoją wyobraźnię, stają się otwarci na pomysły i inspiracje innych oraz potrafią pokonywać trudności jakie napotykają podczas zmagań z bardziej skomplikowanymi zadaniami.