Projekt Ekologia 2012-2013

Zajęcia w roku szkolnym 2012-2013 odbywają się w środy od 15.25 do 17.00.

W listopadzie i grudniu 2012r.  realizowaliśmy tematy z zakresu działu „Barwy wody”. Uczniowie badali od czego zależą barwy wody, co wpływa na barwę wody. Dużym zainteresowaniem cieszyły się zajęcia „Zabawy z kolorami”. Uczniowie pracowali zgodnie z instrukcją „Co wpływa na barwę wody”. Napełniali pojemniki wodą, dodawali drobno pokrojone warzywa-buraki i czerwoną kapustę, owoce, herbatę, kurkumę. Próby odstawiali na określony czas i zlewali wodę do zlewek. Zmieniali ph środowiska a następnie opisywali wyniki i wyciągali wnioski. 
Również zajmowaliśmy się problemem badawczym „Czysta woda zdrowia doda”. Uczniowie określali zapotrzebowanie człowieka na wodę, ile potrzebujemy wody i gdzie jej szukać. Przeprowadzono ranking i analizę składu chemicznego popularnych napojów. Uczniowie opracowali i przeprowadzili ankietę na temat „Mój ulubiony napój to”. Przedstawili wyniki w formie graficznej.


 

26 października 2012 uczestnicy projektu wzięli udziału w lekcji pokazowej na Uniwersytecie Wrocławskim. Zajęcia organizowane przez Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska Uniwersytetu Wrocławskiego w Zakładzie Klimatologii i Ochrony Atmosfery Uniwersytetu Wroclawskiego, ul. Kosiby 8 we Wrocławiu.
Podczas zajęć uczniowie wysłuchali wykładu „Ochrona przyrody a ochrona atmosfery“.Celem zajęć było zdobycie umiejętności znajdowania i interpretowania podstawowych informacji o warunkach pogodowych i ich możliwym wpływie na środowisko. Uczniowie zapoznali się z elementarnymi sposobami obserwacji pogody, poznali również podstawowe metody, z pomocą których można określić stopień zanieczyszczenia atmosfery. Po wykładzie zajęcia odbywały się w ogródku meteorologicznym, a następnie poszliśmy na spacer do Parku Szczytnickiego.

18 października 2012r uczniowie uczestniczący w projekcie Ekologia wzięli  udział w lekcji pokazowej zorganizowanej przez Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska Uniwersytetu Wrocławskiego. Zajęcia odbywały się w sali 18 -uczniowie pracowali z kartami pracy oraz w terenie – boisko szkolne SP 61.
Celem zajęć było zdobycie przez uczniów umiejętności samodzielnego obserwowania zjawisk w przyrodzie, odnajdowania wzajemnych powiązań między nimi oraz rozpoznawania ich wpływu na stan środowiska przyrodniczego.
W ramach zajęć uczestnicy prowadzili obserwacje i dokonywali oceny warunków ekologicznych w swoim najbliższym otoczeniu (teren SP 61). Poznali również zasady funkcjonowania obszarów chronionych w Polsce i na świecie, dowiedzieli się o najważniejszych współczesnych problemach ekologicznych (klęska ekologiczna i zanieczyszczenie atmosfery, przemiany ekosystemów górskich i leśnych, renaturalizacja i czynna ochrona ekosystemów).Uczniowie uczestniczyli w zajęciach praktycznych, podczs których dokonywali poboru prób drewna (morwy i grabu). Na podstawie pobranych prób dendrochronologicznych uczniowie będą mogli określić historię „ekologiczną” swojej okolicy.

5 października 2012 uczniowie pracujący w Projekcie Ekologia byli wraz z opiekunkami p. Agnieszką Wilk i p. Ewą Wolańską – Cyjak w Ogrodach Doświadczeń - HUMANITARIUM.

Uczniowie brali udział w warsztatach, odwiedzili salę multimedialną oraz zwiedzali wystawę złożoną z interaktywnych eksponatów, która dotyczy człowieka i środowiska, w którym żyje. Sześć ciekawych sekcji tematycznych dostarczyło dzieciom wielu emocji i niezapomnianych wrażeń: Anatomia człowieka, Świat zmysłów, Ekologia i energia, Fizyka na wesoło, Medycyna, Genetyka.

Projekt Ekologia 2011-2012

Od 1 października 2011r. w Szkole Podstawowej nr 61 im. Janusza Korczaka  we Wrocławiu jest wdrażany Projekt Ekologia „3 żywioły: ziemia, woda, powietrze” – innowacyjny, interdyscyplinarny program nauczania przedmiotów matematyczno-przyrodniczych metodą projektu. Projekt finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem programu jest rozwijanie zainteresowań przedmiotami matematyczno-przyrodniczymi wśród uczniów. Ze względu na olbrzymie możliwości wykorzystania wiedzy z różnych przedmiotów, program poświęcony jest nauce o środowisku naturalnym człowieka. W ramach realizacji programu będziemy mieli możliwość podjęcia współpracy  z Uniwersytetem Wrocławskim, otrzymamy szeroki dostęp do laboratoriów i profesjonalnych narzędzi badawczych. Uczniowie naszej szkoły wezmą udział w zajęciach otwartych, organizowanych specjalnie dla nich przez Uniwersytet Wrocławski, a najbardziej aktywni- w obozach naukowych.

Uczestniczące w projekcie dzieci pracują w dwóch grupach, którymi opiekunkami są pani Agnieszka Wilk i pani Ewa Wolańska-Cyjak.

Zajęcia odbywają się w poniedziałki 1525-1610 i środy 1435-1610 w salach 17, 18.

W I semestrze w naszej szkole realizowane są zagadnienia dotyczące żywiołu „Ziemia”.

W ramach projektu byliśmy na wycieczce ekologicznej w Zaborze Wielkim,  „Warsztatach zielarskich” w Gospodarstwie Agroturystycznym „Gajówka Głuszec” w Gromadce oraz 4.11.2011 uczniowie wzięli udział w lekcjach pokazowych na Uniwersytecie Wrocławskim: „Odczytywanie zmian warunków środowiska na Ziemi” i  „Ile kropli w kropli”.

W grudniu podsumowaliśmy problem badawczy: „Zioła-rośliny, które zmieniły świat”. Uczniowie przygotowali prezentacje multimedialne dotyczące znaczenia ziół i historii przypraw. Na forum grupy prezentowali swoje prace wykonane w podgrupach. Rozpoczęliśmy  problem badawczy „Śmieci wokół nas”. Uczniowie identyfikowali rodzaje odpadów i ich wpływ na środowisko. Uczestnicy projektu zapoznali się z odpadami niebezpiecznymi, poznali sposoby postępowania z tego rodzaju odpadami. Dzieci dowiedziały się na czym polega recykling, poznały kolory pojemników na różne rodzaje odpadów. Wskazywały argumenty przemawiające za  segregacją śmieci. Uczniowie badali jaką ilość śmieci produkuje ich rodzina. Zastanawiali się w jaki sposób ograniczyć tę ilość. Opracowali poradnik zawierający praktyczne zasady postępowania z odpadami. Uczniowie poznali zasady budowy i funkcjonowania bezpiecznego wysypiska śmieci. Na zajęciach praktycznych wykonywali plakaty dotyczące zaśmiecenia środowiska i segregowania odpadów. Uczniowie chętnie rozwiązywali karty pracy, wyciągali ciekawe wnioski. Z zakresu treści matematycznych rozwiązywali zadania tekstowe o tematyce- odpady niebezpieczne.

W II semestrze realizowane są zagadnienia dotyczące żywiołu „Powietrze”, obecnie problem badawczy “Ptasie loty i wędrówki”.