Młodzi obywatele kultury

Projekt : “Młodzi Obywatele Kultury”

Wrocławska inicjatywa edukacyjna, obejmująca projekt Młodzi Obywatele Kultury, powstała w związku z promocją Miasta przez uzyskanie tytułu Europejskiej Stolicy Kultury. Główną ideą programu jest traktowanie kultury jako wartości. Program obejmuje wieloletnie, wielkoobszarowe działania edukacyjne w placówkach oświatowych na wszystkich etapach edukacyjnych, które przygotowują uczniów do odbioru kultury i jednocześnie do kreatywnego w niej uczestnictwa.

Głównym celem jest wychowanie młodych obywateli, posiadających potrzebę aktywnego bycia w świecie kultury.

Proponowane zadania będą miały charakter nowatorskich poszukiwań i działań we współpracy m.in. z uczelniami artystycznymi i artystami – mistrzami. W obszarze szeroko pojmowanej kultury znajdą się również zagadnienia dotyczące: teorii kultury, filozofii, etyki.

Promowane będą: innowacyjność, jakość działań, nowatorskie formy pracy, samodzielna twórczość uczniów. Jednym z ważniejszych zadań będzie stałe, systemowe wspieranie i rozwijanie zainteresowań oraz uzdolnień.

Do stosowania nowatorskich form pracy nauczyciele będą przygotowywani poprzez krótkie warsztaty specjalistyczne, prowadzone przez pracowników naukowych bądź artystów. Finały prezentacji artystycznych będą się odbywały w przestrzeni plenerowej, historycznej instytucji kultury Wrocławia.

W bieżącym roku szkolnym zaplanowano 2 duże zadania:

  • Biennale użytkowej sztuki uczniowskiej
  • Wrocław miastem dialogu – Forum Dyskusyjne Młodzieży Wrocławia jako forma dyskursu kulturowego