Edukacja wczesnoszkolna klasy I-III

Ogólnopolski Test Ortograficzny

Dnia 26.10.2012 r. pod hasłem "Dobrze pisać to znaczy czynić myśl widzialną” ambitni uczniowie klas II i III wzieli udział w Ogólnopolskim Teście Ortograficznym. Test składał się z 26 pytań z podanymi do nich czterema odpowiedziami. Czekamy z niecierpliwością na wyniki, które będą ogłoszone 10 grudnia 2012r. Na najlepszych czekają nagrody. Wyniki konkursu w zakładce osiagnięcia naukowe!

Matematyka klasy IV-VI

I Konkurs Matematyka i Ekonomia
Przeznaczony dla szkół klas V i€“ VI szkół podstawowych. Konkurs ma charakter interdyscyplinarny i€“ obejmuje treści programowe z matematyki dla uczniów szkół podstawowych i wybrane zagadnienia z ekonomii: banki, lokaty i kredyty, ceny, płace i podatki, pieniądze i buchalteria domowa, funkcje i zadania NBP.

X Maraton Matematyczny
Dnia 20 września 2012 roku uczniowie klas V i VI wzięli udział w eliminacjach do X Maratonu Matematycznego organizowanego przez Instytut Matematyki Uniwersytetu Wrocławskiego. Uczestnicy konkursu musieli zmierzyć się z 15. zadaniami o różnym stopniu trudności. Wyniki konkursu w zakładce osiagnięcia naukowe!

Ogólnopolski konkurs matematyczny ALFIK MATEMATYCZNY
Dnia 28 listopada została przeprowadzona XVIII edycja ogólnoplskiego konkursu matematycznego ALFIK.  Wzięło w niej udział 80 uczniów, w tym 1 z klasy II, 32 z klas III, 18 z klas IV, 16 z klas V i 13 z klas VI. Uczniowie rozwiązywali test jednokrotnego wyboru składający się z 30 pytań. Wyniki będą ogłoszone do połowy stycznia. Wyniki konkursu w zakładce osiagnięcia naukowe!

Język angielski klasy IV-VI

W  ogólnopolskim konkursie języka angielskiego „Galileo” organizowanym przez Centrum Edukacji Szkolnej w Warszawie nasi  uczniowie osiągnęli bardzo dobre wyniki.
Laureatami konkursu zostali:
Antek Szolc z kl. Va  ( 3. miejsce )
Marek Świergoń z kl. Vb ( 4. miejsce )
Mateusz Kuska z kl.IVb  ( 10. miejsce )

Wyróżnienia otrzymali:
 Karolina Jabłońska z kl. Vb  ( 12. miejsce )
Michał Smereka z kl. VIb ( 13. miejsce )
Mateusz Pazdro z kl. IVb ( 14. miejsce )

Ogólnopolska olimpiada z języka angielskiego „Olimpus”
Dnia 7 listopada został przeprowadzony pierwszy w tym roku szkolnym przedmiotowy konkurs ogólnopolski  –  olimpiada z języka angielskiego. Wzięło w niej udział 34 uczniów, w tym 5 z klas IV, 15 z klas V i 14 z klas VI. Uczniowie rozwiązywali test wielokrotnego wyboru składający się z 30 pytań. Wyniki będą ogłoszone  pod koniec grudnia.

Wyniki konkursu w zakładce osiagnięcia naukowe!