Imię i nazwisko Specjalność
mgr Małgorzata Worońko Pedagogika opiekuńczo- wychowawcza, Rewalidacja z uprawnieniami pedagoga specjalnego do nauczania i terapii dzieci z upośledzeniem umysłowym.
mgr Danuta Stoppel mediator, scojoterapeuta, oligofrenopedagog
mgr Katarzyna Stryjak Logopeda
mgr Violetta Jucha Terapia pedagogiczna
mgr Agnieszka Cieślik Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, oligofrenopedagog, trener umiejętności społecznych,
mgr Mariola Spruch terapia pedagogiczna
mgr Ewa Cyjak oligofrenopedagog
mgr Alicja Stopińska Pedagog
mgr Agata Kotomska - Andewska logopeda
mgr Olga Potoczna Trener umiejętności społecznych
mgr Agnieszka Niedzielska terapeuta SI, psychomotoryk, terapeuta ręki