Cyberprzemoc

Cyberprzemoc, zwana też cyberbullyingiem osiąga w dzisiejszych czasach ogromną skalę. Z  raportu ogólnopolskiego badania społecznego „Rodzice Nastolatków 3.0”, przygotowanego przez NASK (Państwowy Instytut Badawczy) wynika, że aż 48,8% nastolatków było ofiarą agresji słownej. Natomiast tylko 15,8% rodziców zadeklarowało, że wie o przemocy, którą doświadczyło  ich dziecko w Internecie.

Cyberprzemoc zazwyczaj przybiera formę agresji słownej. Są to negatywne komentarze, najczęściej na portalach społecznościowych, na temat np. wyglądu, ubioru, narodowości, a nawet złej sytuacji finansowej  koleżanki/kolegi z klasy/szkoły itp. 

Dla rodziców bardzo często jest to błahostka – usuń komentarz i problem rozwiązany. Niestety dla dzieci czy nastolatków jest to o wiele poważniejsza sprawa. Publiczne ośmieszenie jest ogromnym obciążeniem psychicznym. Zanim dziecko czy rodzic usunie negatywny komentarz, zdąży przeczytać go wiele osób.

Jeszcze niebezpieczniejszym aktem cyberprzemocy jest udostępnianie w sieci upokarzających dziecko filmów. Niestety, ta forma przemocy zdarza się równie często. Obraźliwe wideo czy też zdjęcia są praktycznie niemożliwe do usunięcia – nawet jeśli zostaną usunięte z sieci, mogły zostać zapisane na urządzeniach innych osób, a to jest bardzo trudne  do zweryfikowania i do zlikwidowania ośmieszających dziecko zdjęć czy filmików.

Sprawcy cyberprzemocy są często anonimowi. Dręczą ofiary, ukrywając swoje prawdziwe nazwiska, a anonimowość dodaje im poczucia bezkarności.

Rodzicu, jeśli dowiesz się o tym, że twoje dziecko doświadczyło cyberprzemocy, nie bagatelizuj tego.  Porozmawiaj z dzieckiem, postaraj się dowiedzieć jak najwięcej o zaistniałej sytuacji. W przypadku cyberprzemocy najważniejsze jest zabezpieczenie dowodów, a więc - zrób screeny, zapisz zdjęcia, wiadomości, filmiki, komentarze. Zachowaj wszystko co  udowadnia, że zostało popełnione  przestępstwo.

Zgłoś sprawę do administratora sieci społecznościowej (jeśli do cyberprzemocy doszło na portalu społecznościowym), aby zablokował agresora i usunął krzywdzące treści, poinformuj szkołę, a w razie potrzeby zawiadom Policję.

Może się również okazać, że twoje dziecko nie jest ofiarą, a sprawcą. Jest to szczególnie trudna sytuacja dla rodziców. Jednak należy pamiętać, że nie ma ofiar bez sprawców. I skoro jest bardzo duża liczba dzieci dotknięta cyberprzemocą, to sprawców jest również wielu.

Jeśli dowiesz się, że twoje dziecko jest cyberagresorem, niezwłocznie każ mu usunąć z internetu treści krzywdzące inne osoby. Następnie porozmawiaj z dzieckiem i wytłumacz, czym jest cyberprzemoc. Wyciągnij konsekwencje z zachowania dziecka. Jeśli potrzebujesz pomocy zgłoś się do wychowawcy, pedagoga lub  psychologa szkolnego - poinformuj o sprawie i poproś o pomoc. Pamiętaj też, aby w przyszłości monitorować poczynania swojego dziecka w sieci.

Jak chronić dziecko przed cyberprzemocą?

• rozmawiaj z dzieckiem o zjawisku cyberprzemocy;

• uświadom dziecko, jakie zagrożenia wiążą się z publikowaniem swoich zdjęć, filmów czy wiadomości o sobie w sieci;

• ostrzegaj, że wszystko, co udostępnia w intrenecie może być wykorzystane przez inne osoby;

• ustal z dzieckiem, co może, a czego nie powinno publikować;

• porozmawiaj z dzieckiem o możliwości ustawień prywatności w serwisach internetowych;

• przypominaj, aby zawsze wylogowywało się ze swoich profili, gdy odchodzi od urządzenia;

• młodszym dzieciom zainstaluj w telefonie program do ochrony rodzicielskiej.

źródło :  www.gov.pl/web/niezagubdzieckawsieci