Osiągnięcia dzieci
Nasza Świetlica
Ostatnie wydarzenia, imprezy

Sprzątanie świata

Opublikowano

W dniu 18.09.2014 r. uczniowie klas 1 - 3 kolejny raz wzięli udział w ogólnopolskiej akcji „Sprzątania Świata”. Hasłem przewodnim było: "Turysto szanuj środowisko". Celem akcji było uświadomienie uczniom jak ważny jest szacunek do otaczającej przyrody. Uczniowie pod opieką swoich nauczycieli ze świetlicy uczestniczyli w zajęciach terenowych. Zajęcia składały się z  trzech etapów:
1.    Uświadomienie uczniom roli ochrony środowiska.
2.    Omówienie i przypomnienie zasad segregacji odpadów.
3.    Sprzątanie wyznaczonego terenu poprzedzone instrukcją dotyczącą bezpieczeństwa  
       w czasie zajęć.
Wszyscy uczniowie wywiązali się z powierzonych zadań, a wykonanie ich połączone z przebywaniem na łonie natury dostarczyło miłych wrażeń. Zajęcia te stanowiły dla uczniów zarówno naukę jak i zabawę. Opiekunami inicjatywy były Olga Potoczna i Agnieszka Cieślik.

Sprzątanie Świata