Osiągnięcia dzieci
Nasza Świetlica
Ostatnie wydarzenia, imprezy

Król dobrego wychowania rok szkolny 2016 /2017

Opublikowano

 

 

Wybory Króla Dobrego Wychowania w Świetlicy pod Szczęśliwą Sową

Kodeks postępowania Króla Dobrego Wychowania, który został wymyślony przez dzieci i wychowawców świetlicy w poprzednim roku szkolnym, obowiązuje również w roku szkolnym 2016/2017. Kodeks obejmuje 13 zasad. W każdym miesiącu w świetlicy wybierany jest Król i Królowa Dobrego Wychowania. Wytypowani w drodze wspólnych ustaleń wychowawców i dzieci kandydaci, otrzymują korony i drobne nagrody.

Kodeks Króla Dobrego Wychowania obejmuje następujące zasady:

 1. Szanuję innych (nie biję, nie popycham, nie krzyczę).

 2. Słucham kiedy ktoś do mnie mówi (nie przerywam, nie ignoruję).

 3. Jestem miły dla innych.

 4. Szanuję przedmioty.

 5. Nie marnuję jedzenia i napojów.

 6. Jestem uczynny i pomocny.

 7. Sprzątam po sobie lub kiedy zostanę o to poproszony.

 8. Czuję się odpowiedzialny, nawet kiedy coś zdarzy się przypadkowo.

 9. Używam zwrotów grzecznościowych ( proszę, przepraszam, dziękuję).

 10. Witam się i żegnam.

 11. Jestem uczciwy (oddaję rzeczy które przypadkiem znajdę).

 12. Przyznaję się do błędów i do winy.

 13. W zabawie stosuję zasady fair play.

 

 

Gratulujemy Julii  i Kubie  – obecnie panującej parze królewskiej!

 

 

A oto kolejna  para wyróżnia za dobre zachowanie :

 

królowa Basia

król Tomek

A oto kolejna para:

królowa Hania

król Dawid

 

Kolejne wybory wyłoniły królewską parę

Julia i Adam

 

Za najlepsze zachowanie tym razem koronowano Magdę z kl. I i Julka z kl. III

A oto kolejna para

Zdjęcie użytkownika Świetlica SP 61.

Zosia z klasy III i Wojtek z klasy I