Osiągnięcia dzieci
Nasza Świetlica
Ostatnie wydarzenia, imprezy

konkurs sowa 2016

Opublikowano

            

 

 

Świetlica Szkoły Podstawowej nr 61 im.  JANUSZA KORCZAKA

we Wrocławiu serdecznie zaprasza wszystkie dzieci ze szkolnych

świetlic do udziału w III MIĘDZYŚWIETLICOWYM  KONKURSIE  PLASTYCZNYM pt.

 

SOWA

Cele konkursu:

- poznanie nowych technik plastyczno – technicznych,

- wspieranie i promowanie talentów plastycznych,

- współpraca i wymiana doświadczeń  między świetlicami szkolnymi.

 

Termin: prace należy dostarczyć do dnia 31.05.2016

 

Techniki: prace malarskie, mieszane - format max A3,

 

Warunki:

·        warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie pracy plastycznej o tematyce inspirowanej wskazanym tematem,

·        praca powinna być  dostarczona na adres organizatora :

SP 61 ul. Skarbowców 8, 53-025 Wrocław,                                              

·        praca powinny być opisana czytelnie na odwrocie:

-         pełne imię i nazwisko, wiek autora

-         szkoła (nazwa, dokładny adres, nr telefonu)

-         pełne imię i nazwisko instruktora/nauczyciela

·        dopuszczone są prace indywidualne i grupowe,

·        z  jednej szkoły można przysłać 3prace,

 

 

Podsumowanie konkursu i prezentacja prac odbędzie się  02.06.16-11.06.16

Wszyscy uczestnicy i ich opiekunowie otrzymają dyplomy, trzy pierwsze miejsca nagrody.

Prace przechodzą na własność szkoły.

 

                        Zapraszamy do udziału w konkursie.

                                                            Organizatorzy: Danuta Stoppel

                                                                                       Agnieszka Cieślik

                                                                                      Olga Potoczna  

                                                                                            Hanna Bąbelewska

 

                    Malwina Janusz                                                                           

                                                                                                                                                                              Anna Ulatowska     

                                                                                                                                                                              Magdalena Stępniewicz

                                                                                                                                                                               Leszek Dziurowski

NASZ ADRES :                          SP 61,                                                                                                                                                                                               UL.SKARBOWCÓW 8,  

                                   53-025 WROCŁAW