Osiągnięcia dzieci
Nasza Świetlica
Ostatnie wydarzenia, imprezy

Innowacja pedagogiczna w naszej świetlicy

Opublikowano

„Starsi i młodsi razem.”

- innowacja pedagogiczna

w świetlicy szkolnej

„Jeśli szkoła chce być nowoczesna, twórcza, inspirująca, musi dawać szansę wszystkim i każdemu” T. Pilch

 

             Innowacja pedagogiczna „Starsi i młodsi razem”ma na celu wdrażanie w naszej świetlicy  takiego stylu pracy - brak podziału na grupy 25 osobowe -  który łączy w sobie wiedzę, wyobraźnię i twórcze myślenie wielu osób – dzieci w różnym wieku i wychowawców. Chcemy wzbogacić ucznia w takie wartości jak: wrażliwość, wyobraźnię, aktywność, kreatywność, otwartość, tolerancję i szacunek dla ludzi o odmiennych temperamentach, poglądach, religii i kulturze.                                                                                                                                                                                                      Zakładamy, że elementy twórczości zaowocują lepszymi wynikami w nauce, a także pozwolą na odkrycie nowych umiejętności i zdolności poszczególnych uczniów. Stąd też głównymi zasadami tej innowacji jest nauczenie młodych ludzi poszukiwania, dostrzegania i odkrywania nowych wartości, analizowania i wyciągania wniosków z różnego rodzaju przeżywanych doświadczeń ludzkich, twórczego i kreatywnego rozwiązywania problemów, przewidywania następstw podjętych decyzji, przekazanie uczniom systemu wartości uniwersalnych, powszechnie uznanych w kulturze i tradycji. Ma na celu również, zaangażowanie dzieci do uczestniczenia w zajęciach proponowanych w świetlicy przez wszystkich nauczycieli, rozwijanie twórczości uczniów oraz  poznawanie różnych technik plastycznych i technicznych.