Typy i rodzaje zajęć prowadzone w Świetlicy pod Szczęśliwą Sową

Opublikowano

 

 

Zazwyczaj praca w świetlicy szkolnej kojarzona jest głównie z realizacją zajęć opiekuńczych (nauką samoobsługi, usprawniającymi ćwiczeniami manualnymi, ćwiczeniami kompensacyjno-korekcyjnymi, gimnastyką, rozwijaniem umiejętności czytania, pisania oraz umiejętności matematycznych). Świetlica pod Szczęśliwą Sową nie ogranicza jednak swych działań do prowadzenia zajęć opiekuńczych. Uczniowie przebywający w niej poddawani są wszechstronnym oddziaływaniom. Zespół osób pracujących w świetlicy posiada bardzo szerokie i wszechstronne kompetencje. Grono pedagogiczne przygotowane jest na prowadzenie różnego rodzaju zajęć sprawiających, że dzieci mają szansę nauczyć się wielu interesujących i niecodziennych rzeczy. W naszym gronie pracują ekonomiści, filozofowie, przyrodnicy, geografowie oraz absolwenci Akademii Sztuk Pięknych, czy Akademii Wychowania Fizycznego.

 

Oprócz przygotowania do pracy w świetlicy, niektórzy z nas mogą się pochwalić dyplomem z zakresu oligofrenopedagogiki oraz resocjalizacji.

 

Na codzień prowadzone są zajęcia artystyczne obejmujące rysunek, malarstwo, rzeźbę, zajęcia teatralne, recytatorskie oraz muzyczne. Każdego dnia organizowane są różnego rodzaju warsztaty. Wychowawcy dzieląc się swoimi pasjami z dziećmi grają z nimi na gitarach, śpiewają szanty, opowiadają morskie opowieści. Jeśli natomiast ktoś nie czuje się silny w śpiewie może poćwiczyć taniec z opiekunem będącym instruktorem tańca. Usprawniając zdolności manualne dzieci, uczymy je wykonywać instrumenty z recyclingu lub zwierzątka z papieru. Tworzymy również prace okolicznościowe, kartki na dzień mamy, babci lub dziadka, czy ozdoby na choinkę oraz wiele innych przedmiotów, które sprzedawane są na słynnym kiermaszu bożonarodzeniowym. Jesteśmy przedsiębiorczy – zarabiamy na wyposażenie naszej świetlicy! Dzieci chętnie angażują się w przygotowania do kiermaszu i stają się współodpowiedzialne za jego efekty.

 

Przed nami ocean pomysłów – kreatywność dzieci jest niezmierzona! Oprócz zajęć artystycznych tworzymy również cykle zajęć praktyczno-technicznych, gdzie uczymy szyć, wyszywać, tkać, wyplatać, gotować, dekorować. Dzieci chętnie angażują się w zajęcia kulinarne. Któż nie chciałby zjeść pysznego tosta? Dzielnie również nawlekają nici na igły i uczą się podstaw szycia.

 

Chcąc rozwinąć kreatywność oraz spryt realizujemy również zajęcia uczące dzieci sztuczek iluzjonistycznych. Jak czytać w myślach? Jak spowodować, aby kostka do gry zniknęła? Ponadto ćwiczymy ich umysły podczas zajęć "Łamigłówki mądrej główki", gdzie wprowadzone zostają w tajniki logicznego myślenia oraz tworzenia tajemnych szyfrów. Staramy się poszerzać wiedzę dzieci dotycząca przyrody oraz rozwijać ich wrażliwość ekologiczną. Organizowane są zajęcia "Mały Ekolog". Chcąc z kolei kreować uczynność, pomocniczość, szacunek i uczciwość wybieramy raz na miesiąc Królową i Króla Dobrego Wychowania.

 

  Czasami warto się wyciszyć i wspólnie zastanowić nad pewnymi kwestiami dotyczącymi polskich tradycji narodowych lub najlepszych sposobów postępowania w danych sytuacjach. Propagujemy czytelnictwo, samodzielność w uczeniu się oraz motywujemy do poszukiwania prawdy. Kiedy dzieci zmęczone są codziennym trudem nabywania wiedzy proponujemy udział w zajęciach rozrywkowych lub sportowych. Wychowawcy czuwają wtedy nad przebiegiem gier, stojąc na straży przestrzegania zasad fair play oraz rozstrzygając kwestie sporne dotyczące prawa własności do klocków, z których wybudować można właściwie wszystko! Zajęcia sportowe prowadzone są pod okiem trenera osiedlowego oraz profesjonalnego trenera koszykówki.

 

Dzieci w Świetlicy pod Szczęśliwą Sową przebywają w jednym miejscu i nie są dzielone na grupy, co sprawia, że mają szansę integracji pozaklasowej oraz poza rówieśniczej. Jest to świetny motywator do rozwoju oraz okazja do przećwiczenia różnego rodzaju umiejętności społecznych. Jak to w dużej grupie osób, zdarzają się czasami konflikty – uczymy rozwiązywać je w pokojowy sposób – trenujemy różnego rodzaju umiejętności społeczne korzystając z lubianej przez dzieci dramy. Poza tym dobra atmosfera pracy, która panuje między wychowawcami ułatwia modelowanie przyjacielskich, nastawionych na kooperację, relacji między dziećmi.

 

 

 

W Świetlicy pod Szczęśliwą Sową pracuje się głównie metodami aktywizującymi dzieci, aby dać im szansę indywidualnego doświadczenia oraz rozwinięcia ich zdolności i umiejętności. Korzystamy więc z metod integracyjnych – chcąc, aby dzieci umiały ze sobą współpracować – aranżujemy różnego rodzaju gry i zabawy integracyjne. Ponadto nie unikamy twórczego myślenia i rozwiązywania problemów, dyskusji, czy grupowego podejmowania decyzji lub planowania. W swojej pracy z dziećmi korzystamy z gier dydaktycznych. Staramy się łączyć wiedzę teoretyczną z praktyczną.

 

Jeśli ktoś nie wierzy – zapraszamy na dzień otwarty!