Osiągnięcia dzieci
Nasza Świetlica
Ostatnie wydarzenia, imprezy

Król Dobrego Wychowania

Opublikowano

Wybory Króla Dobrego Wychowania w Świetlicy pod Szczęśliwą Sową

Wychowawcy świetlicy pod Szczęśliwą Sową zaangażowali dzieci w burzę mózgów, mającą na celu wyłonienie jak największej ilości pomysłów dotyczących tego, jakich zasad powinien przestrzegać człowiek dobrze wychowany oraz mający szacunek do innych osób W ten sposób narodził się Kodeks Postępowania Króla Dobrego Wychowania. Kodeks obejmuje 13 zasad. W każdym miesiącu w świetlicy wybierany jest Król i Królowa Dobrego Wychowania. Wytypowani w drodze wspólnych ustaleń wychowawców i dzieci kandydaci, otrzymują korony i drobne nagrody.

Kodeks Króla Dobrego Wychowania obejmuje następujące zasady:

1.      Szanuję innych (nie biję, nie popycham, nie krzyczę).

2.      Słucham kiedy ktoś do mnie mówi (nie przerywam, nie ignoruję).

3.      Jestem miły dla innych.

4.      Szanuję przedmioty.

5.      Nie marnuję jedzenia i napojów.

6.      Jestem uczynny i pomocny.

7.      Sprzątam po sobie lub kiedy zostanę o to poproszony.

8.      Czuję się odpowiedzialny, nawet kiedy coś zdarzy się przypadkowo.

9.      Używam zwrotów grzecznościowych ( proszę, przepraszam, dziękuję).

10.  Witam się i żegnam.

11.  Jestem uczciwy (oddaję rzeczy które przypadkiem znajdę).

12.  Przyznaję się do błędów i do winy.

13.  W zabawie stosuję zasady fair play.

Pierwsze wybory w grudniu - królową została Monika Dyki z klasy II c  a królem Bruno Kociszewski z klasy I c.

W Świetlicy pod Szczęśliwą Sową ponownie wybieraliśmy królowe i królów dobrego wychowania.

W miesiącu styczniu i lutym panowała Weronika Skowrońska z klasy II b i Mateusz Stysiał z  klasy I b.

 

   W marcu, na to zaszczytne stanowisko zostali wybrani: Iga Haraf z klasy I a i Tomek Maćkowiak z kasy I c.

            

W miesiącu kwietniu królową została Jagoda Machnik z klasy II a, a królem  Adam Wrzos z klasy III a.  

Czekamy na kolejne osoby wyróżniające się uczynnym i pomocnym wobec innych zachowaniem.

Gratulujemy naszym królowym i królom !

Miesiąc maj minął pod panowaniem Zosi Siwak z klasy II c i  Mateusza Lesiaka z klasy I c.