Imię i nazwisko Przedmiot
mgr Lidia Gustaw Język polski, lekcja twórczości, wychowawca klasy VIa
mgr Paulina Głodek wychowanie fizyczne, świetlica
mgr Kinga Zawiasa język polski
mgr Violetta Jucha Edukacja wczesnoszkolna, wychowawca Ia
mgr Krzysztof Karyś Historia, wychowanie fizyczne,
mgr Marta Ostaszewska język angielski, wychowawca IVc
mgr Patrycja Semrau Historia, edukacja wczesnoszkolna, wychowawca klasy IIIb
mgr Waldemar Szauer Plastyka
mgr Agnieszka Niedzielska Język angielski
mgr Żaneta Ostojak Wychowanie fizyczne, gimnastyka korekcyjna,wychowawca Vc
dr Magdalena Podgórska-Lesiak Przyroda
mgr Mariola Spruch Edukacja wczesnoszkolna, wych. przedszkolne, lekcja twórczości, wychowawca IIa
mgr Katarzyna Stryjak Edukacja wczesnoszkolna, wych. przedszkolne, wychowawca IIIa
mgr Ania Marszałek muzyka
mgr Ewa Wolańska-Cyjak Informatyka, zajęcia techniczne, wychowawca klasy VIIIb
mgr Małgorzata Wrześniewska-Roszko Język polski, wychowanie do życia w rodzinie, etyka, wychowawca VIIIa
mgr Irena Pycia matematyka
mgr Olga Potoczna Edukacja wczesnoszkolna,Geografia,wychowawca klasy Ib
mgr Aneta Bartosiak-Wójcik Matematyka, chemia, wychowawca 5a
mgr Magdalena Protocha wychowawca IIb, wychowawca świetlicy
mgr Hanna Dudelas język niemiecki
mgr Magdalena Modzelewska wych. fizyczne, świetlica
mgr Adrian Popiel Edukacja wczesnoszkolna, Biologia, wychowawca klasy IIIb
mgr Barbara Skrzypacz Język francuski
mgr Sławomir Sitko Język angielski, wychowawca klasy Vb
mgr Adam Garliński Religia
mgr Jakub Strasburger wych. fizyczne, świetlica, wychowawca IVa
mgr Adrianna Petryga wych. fizyczne, świetlica, edukacja dla bezpieczeństwa, wychowawca VIb
mgr Joanna Zaborek-Bulak język angielski,