Imię i nazwisko Przedmiot
mgr Lidia Gustaw Język polski, lekcja twórczości, wychowawca klasy VIa
mgr Michał Dzikon język polski
mgr Violetta Jucha Edukacja wczesnoszkolna, wychowawca IIIa
mgr Krzysztof Karyś Historia, wychowanie fizyczne,
mgr Marta Ostaszewska język angielski, wychowawca IVc
mgr Patrycja Semrau Historia, edukacja wczesnoszkolna, wychowawca klasy IIIb
mgr Waldemar Szauer Plastyka
mgr Agnieszka Niedzielska Język angielski
mgr Żaneta Ostojak Wychowanie fizyczne, gimnastyka korekcyjna,wychowawca IVc
mgr Mariola Spruch Edukacja wczesnoszkolna, wych. przedszkolne, lekcja twórczości, wychowawca Ia
mgr Katarzyna Stryjak Edukacja wczesnoszkolna, wych. przedszkolne, wychowawca IIIa
mgr Joanna Szymańska Edukacja wczesnoszkolna, wych. przedszkolne, wychowawca Ia
mgr Ewa Wolańska-Cyjak Informatyka, zajęcia techniczne, wychowawca klasy VIIIb
mgr Małgorzata Wrześniewska-Roszko Język polski, wychowanie do życia w rodzinie, etyka, wychowawca VIIa
mgr Olga Potoczna Edukacja wczesnoszkolna,Geografia,wdż, wychowawca klasy III c
mgr Aneta Bartosiak-Wójcik Matematyka, chemia, wychowawca 5a
mgr Hanna Dudelas język niemiecki
mgr Adrian Popiel Edukacja wczesnoszkolna, Biologia, wychowawca klasy IIIb
mgr Barbara Skrzypacz Język francuski
mgr Sławomir Sitko Język angielski, wychowawca klasy Vb
mgr Adam Garliński Religia
mgr Anna Marszałek muzyka