Imię i nazwisko Przedmiot
mgr Mariusz Chmiel Matematyka, Informatyka
mgr Katarzyna Dończyk-Karsznia Wychowanie fizyczne
mgr Lidia Gustaw Język polski, lekcja twórczości, wychowawca klasy Va
mgr Violetta Jucha Edukacja wczesnoszkolna, wychowawca IIIa
mgr Krzysztof Karyś Historia, wychowanie fizyczne,
mgr Katarzyna Kuchmacz Język angielski, wychowawca klasy VIa
mgr Patrycja Semrau Historia, edukacja wczesnoszkolna, wychowawca klasy IIIb
mgr Waldemar Szauer Plastyka
mgr Renata Migocka Religia, Informatyka
mgr Agnieszka Niedzielska Język angielski
mgr Krzysztof Oleś Matematyka, Chemia, Fizyka, wychowawca IVa
mgr Żaneta Ostojak Wychowanie fizyczne, gimnastyka korekcyjna,wychowawca IVc
mgr Mariola Spruch Edukacja wczesnoszkolna, wych. przedszkolne, lekcja twórczości, wychowawca Ia
mgr Katarzyna Stryjak Edukacja wczesnoszkolna, wych. przedszkolne, wychowawca
mgr Daria Michalak edukacja wczesnoszkolna, etyka, wychowawca klasy 2a
mgr Joanna Szymańska Edukacja wczesnoszkolna, wych. przedszkolne, wychowawca Ia
mgr Agnieszka Wilk Przyroda, edukacja wczesnoszkolna, wychowawca Vb
mgr Ewa Wolańska-Cyjak Informatyka, zajęcia techniczne, wychowawca klasy VIIb
mgr Małgorzata Wrześniewska-Roszko Język polski, wychowanie do życia w rodzinie, etyka, wychowawca VIIa
mgr Olga Potoczna Edukacja wczesnoszkolna,Geografia,wdż, wychowawca klasy III c
mgr Aneta Bartosiak-Wójcik Matematyka
mgr Elżbieta Kuźnicka język angielski
mgr Hanna Dudelas język niemiecki
mgr Adrian Popiel Edukacja wczesnoszkolna, Biologia wychowawca klasy IIb
mgr Barbara Skrzypacz Język francuski
mgr Sławomir Sitko Język angielski, wychowawca klasy IVb
mgr Adam Garliński Religia
mgr Anna Marszałek muzyka