Konkurs plastyczny z języka angielskiego dla klas I-III

Szkoła Podstawowa nr 58 im. Wandy Rutkiewicz we Wrocławiu zaprasza do udziału w międzyszkolnym konkursie plastyczno-językowym dla uczniów klas 1-3 "The most beautiful christmas card".

Wymagania konkursowe:

  1. Uczestnik przygotowuje kartkę świąteczną związaną ze świętami Bożego Narodzenia i pisze krótkie życzenia w języku angielskim.
  2. Technika i forma pracy jest dowolna.
  3. Szkoła biorąca udział w konkursie wybiera maksymalnie 6 najlepszych prac (po 2 z każdej grupy wiekowej klas 1,2,3).
  4. Uczestnicy wykonują prace indywidualnie.
  5. Każda praca powinna zostać opatrzona etykietą, na której należy podać: imię, nazwisko, klasę, imię i nazwisko nauczyciela języka angielskiego i powinna zostać umieszczona z tyłu pracy.
  6. Ocenie podlega: oryginalność, estetyka, zgodność z tematem, poprawność językowa.

Prace uczniowie przekazują nauczycielowi języka angielskiego.